ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W TORUNIU
Gimnazjum Nr 19 im. bł. ks. St. W. Frelichowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. St. W. Frelichowskiego
 
 

e-mail.: zs6.torun@wp.pl 

ul. Dziewulskiego 41c, 87-100 Toruń, tel./fax. (056) 650 - 80 -30         

 

Strona Główna

 

Ogłoszenia


Logo
i hymn szkoły


 

KadraZ kroniki stulatki

 

Aktualności

 

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju DzieckaOddziały Przedszkolne


Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum


Rekrutacja

 

Organizacja
roku szkolnegoPracownie
specjalistyczne

 

Aktywizujące metody
nauczania

 

Koła zainteresowań
i zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty i
programy
edukacyjneNasze sukcesy


Gościliśmy
w naszych

progachGaleria szczęśliwych
dzieciFOTOREPORTAŻE


Samorząd
UczniowskiInformacje
dla rodzicówBiblioteka


¦wietlice szkolne


Gabinet
ProfilaktykiStowarzyszenie 19


Przyjaciele i Darczyńcy


Przetargi


Kontakt

 

administrator strony:
mgr P.Szcześniewwski
komputery88@wp.plW naszej szkole trwają prace termomodernizacyjne obiektów. Zapraszamy na stronę internetową www.termo.torun.pl, która dotyczy projektu: "Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej na Terenie Miasta Torunia"

 

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu
to placówka ze 100 - letnią tradycją. W skład Zespołu wchodzi
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego i
Gimnazjum Specjalne Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego.

Zapraszamy do nas

Jesteśmy specjalistyczną placówką obejmującą opieką dzieci niepełnosprawne od pierwszych miesięcy ich życia do ukończenia obowiązku szkolnego. Profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów zapewnia sprawnie zorganizowane, prowadzone w sposób aktywny i ciekawy oraz dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka – zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin. Wysiłki szkoły i domu s± w pełni skoordynowane, a rodzice s± najlepszymi partnerami nauczycieli. Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, ale także jego zainteresowania i pasje. Odkrywamy wspólnie nowe możliwości a te, które s± - generalizujemy w bezpiecznych i przyjazny dziecku sposób na coraz szersze kręgi środowiska dziecka. Baza szkoły jest nieustannie wzbogacana; posiadamy specjalistyczne gabinety terapeutyczne, windy, tereny zielone i sportowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla najmłodszych.
Stuletnia tradycja i doświadczenie dają solidne fundamenty naszej pracy.


Twoje dziecko zdobędzie  u nas:
- wiedzę
- umiejętności
- pasje

Zyska:
- pomoc
- przyjaciół

na wszystkich etapach edukacji

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu organizuje zajęcia WWRD od 2005 roku. Zgodnie z założeniami opieką obejmujemy dziecko wraz z jego rodzicami, rodzeństwem oraz osobami z nim
współpracującymi, poszukującymi rozwiązań i sposobów poprawiania relacji z dzieckiem.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka to zajęcia specjalistyczne przysługujące dziecku ( na podstawie opinii o potrzebie WWRD) od pierwszych miesięcy życia. Prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę.

Oddziały Przedszkolne

 Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu powstały w 1998 roku. Do oddziałów mogą uczęszczać dzieci od 3 roku życia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Opieką i edukacją objęte są w nich dzieci z opóźnieniem rozwoju, rozwojem nieharmonijnym, zaburzeniami emocjonalnymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, porażeniem mózgowym, z Zespołem Downa, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz te dzieci, które nie były objęte specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną, przez co nie osiągnęły stopnia dojrzałości szkolnej.

Szkoła Podstawowa

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową, która dla kolejnego etapu edukacyjnego  przewiduje przedmioty:

W ramach I etapu edukacyjnego ( klasy I-III) uczniowie mają zajęcia z zakresu kształcenia zintegrowanego w skład którego wchodzi:

·          edukacja polonistyczna

·          edukacja społeczna

·          edukacja przyrodnicza

·          edukacja matematyczna

·          zajęcia techniczne

·          zajęcia komputerowe

·          edukacja muzyczna

·          edukacja plastyczna

·          wychowanie fizyczne

·          język niemiecki

·          religia

 

Na II etapie edukacyjnym( klasy IV-VI) mają następujące przedmioty:

·          język polski

·          język niemiecki

·          muzyka

·          plastyka

·          historia i społeczeństwo

·          przyroda

·          matematyka

·          zajęcia komputerowe

·          zajęcia techniczne

·          wychowanie fizyczne

·          zajęcia z wychowawcze

·          religia

Gimnazjum

W ramach III etapu edukacyjnego (klasy gimnazjalne I-III) realizowane są przedmioty:

·          język polski

·           język niemiecki

·          muzyka

·          plastyka

·          historia

·          wiedza o społeczeństwie

·          geografia

·          biologia

·          chemia

·          fizyka

·          matematyka

·          informatyka

·          wychowanie fizyczne

·          edukacja dla bezpieczeństwa

·          zajęcia artystyczne

·          zajęcia techniczne

·          zajęcia z wychowawcze

·          religia

Zespoły edukacyjno – terapeutyczne

Uczniowie z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH, która określa następujące przedmioty przedmioty:

·          funkcjonowanie w środowisku

·          muzyka z rytmiką

·          plastyka

·          technika

·          wychowanie fizyczne

·          religia

Nauczanie indywidualne

Może się zdarzyć, że dziecko ze względu na ograniczenia  lub  zaburzenia rozwoju nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych w zespole klasowym. Na podstawie wydanego orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego staje się członkiem społeczności szkolnej i realizuje zajęcia indywidualnie w szkole lub w domu. Zawsze jednak podtrzymywana jest więź z kolegami, nauczycielami i terapeutami poprzez udział w konkursach, uroczystościach klasowych i szkolnych a także  wycieczkach oraz imprezach integracyjnych poza murami szkoły.

Zajęcia specjalistyczne/ Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna:
 zajęcia specjalistyczne oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizujemy w gabinetach i salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt z zakresu:

Alternatywnych Metod Komunikacji
Logopedii

Metody Marii Montessori
Integracji Sensorycznej  

Sali Doświadczania świata

Korekty Wad Postawy

Treningu Uwagi Słuchowej

Hipoterapii

Pomocy i wsparcia w każdej chwili udziela także:

Pedagog

Psycholog
Pielęgniarka szkolna

Copyright © 2014