ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W TORUNIU
Gimnazjum Nr 19 im. bł. ks. St. W. Frelichowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. St. W. Frelichowskiego
 
 

e-mail.: zs6.torun@wp.pl 

ul. Dziewulskiego 41c, 87-100 Toruń, tel./fax. (056) 650 - 80 -30         

 

Strona Główna

 

Ogłoszenia


Historia
 

Dyrekcja
 

Logo i hymn szkoły
 

Aktualności
 

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju DzieckaDokumenty szkolne


Zajęcia specjalistyczne
 

Koła zainteresowań
 

Profilaktyka
 

Biblioteka
 

Świetlica
 

Stowarzyszenie 19
 

Przetargi
 

Realizacja programu
zdrowotnegoREKRUTACJA 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrator strony:
pracownia.zs6.torun@wp.pl 

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu, to placówka ze 100 - letnią tradycją. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego i Gimnazjum Specjalne Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego

W naszej szkole zapewniamy uczniom szeroką ofertę edukacyjną oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i rehabilitacyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach komputerowych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, tanecznych, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, biorą udział w zajęciach hipoterapii i dogoterapii, udzielają się w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym oraz w drużynie harcerskiej.

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - (OTWÓRZ)

Zapewniamy:

Wykaz podręczników szkolnych na rok 2013/2014

 

Ćwiczę - Uczę się - Wygrywam

W naszej szkole realizowany jest projekt unijny "Uczę się - Ćwiczę - Wygrywam".
Projekt realizowany będzie w latach 2013 - 2014.
Projekt w naszej szkole obejmuje grupę 8 uczniów z drugiej klasy gimnazjum. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:
- językowe,
- sportowe,
- informatyczne,
- matematyczno - przyrodnicze,
- wsparcie psychologiczne.
Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć. Projekt ma charakter wychowawczy.

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” - program był realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - otwórz

 

Copyright © 2009